UMOWA / ZASADY świadczenia usług
projektowania wnętrz
oraz WSPÓŁPRACY z Inwestorem

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza umowa określa OGÓLNE ZASADY świadczenia usług projektowania wnętrz oraz współpracy z Inwestorem, stosowane przez Studio Projektowe STYLOWE ARANŻACJE, mieszczące się w Kielcach przy ul. Krakowskiej 17.
 2. Stronami zawierającymi umowę są: Projektantka Wnętrz, świadcząca usługi w zakresie projektowania wnętrz oraz Inwestor czyli osoba posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością (domem, mieszkaniem lub lokalem, określanymi w umowie również jako „Obiekt”) w zakresie przeprowadzania remontów i wykańczania wnętrz, który zleca Projektantce wykonanie usług z zakresu projektowania wnętrz.
 3. INDYWIDUALNE WARUNKI realizacji usług dotyczące:
  1. zakresu prac i wyceny usług – zawarte są w indywidualnej wycenie wysłanej do Inwestora przez Projektantkę mailowo przed podjęciem współpracy
  2. terminów płatności i realizacji usług – wysyłane są przez Projektantkę do Inwestora mailowo po zaakceptowaniu wyceny usług przez Inwestora

§ 2. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zawarcie umowy o realizację usług projektowania wnętrz poprzedza wycena usług, którą Projektantka Wnętrz przygotowuje indywidualnie na podstawie informacji otrzymanych od Inwestora.
  1. wycena usług zawiera informacje o:
   • rodzaju / przeznaczeniu wnętrz objętych zleceniem
   • powierzchni pomieszczeń objętych zleceniem
   • szczegółowym zakresie prac nad projektem aranżacji wnętrz, z zaznaczeniem czy zlecenie obejmuje opracowanie wyłącznie samego projektu (jest to projekt do samodzielnej realizacji przez Inwestora) lub czy zlecenie obejmuje projekt oraz nadzór autorski nad projektem podczas prac wykończeniowych.
 2. Zawarcie umowy odbywa się poprzez zaakceptowanie warunków umowy w wersji online dostępnej na stronie internetowej www.stylowearanzacje.pl przez Inwestora
  1. aby nawiązać współpracę z Projektantką Wnętrz, Inwestor musi zaakceptować ogólne i indywidualne warunki umowy, poprzez wypełnienie okienek na końcu umowy w wersji online
  2. brak akceptacji warunków umowy zarówno ogólnych jak i indywidualnych, jest równoznaczne z nie zawarciem umowy o współpracy dotyczącej realizacji usług projektowania wnętrz.
 3. W przypadku umowy zawartej poza lokalizacją biura Projektantki Wnętrz lub zdalnie na odległość, Inwestorowi przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  1. ponieważ umowa zawierana jest w wersji online, Projektantka Wnętrz rozpocznie pracę na Projektem lub świadczenie usług dopiero po upływie 14 dni
  2. aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Inwestor musi poinformować Projektantkę Wnętrz o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysłanego e-mailem. Projektantka Wnętrz niezwłocznie potwierdzi otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy w formie zwrotnej wiadomości e-mail.
  3. w przypadku gdy Inwestor chce aby Projektantka Wnętrz rozpoczęła pracę w trybie pilnym, przed upływem 14 dni przysługującym mu na odstąpienie od umowy zawieranej zdalnie na odległość, Inwestor musi zaakceptować ten warunek na końcu niniejszej umowy online.
  Akceptacja tego warunku jest jednoznaczna z obowiązkiem wywiązywana się z płatności przez Inwestora za usługi świadczone przez Projektantkę, zgodnie z terminami określonymi w indywidualnych warunkach umowy.

§ 3. PRZEDMIOT UMOWY

 1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Projektantkę Wnętrz dzieła tj. projektu aranżacji wnętrz, zwanego dalej „Projektem” oraz udzielenie licencji na korzystanie z niego przez Inwestora za wynagrodzeniem, potrzebnej do finalnej realizacji Projektu.
 2. Szczegółowy zakres prac nad Projektem oraz wycena usług, określone są w indywidualnej wycenie usług, wysłanej do Inwestora e-mailem.
 3. Inwestor może zlecić Projektantce opracowanie Projektu aranżacji wnętrz do samodzielnej realizacji lub Projektu aranżacji wraz z nadzorem autorskim.
  1. PROJEKT DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI – jak sama nazwa wskazuje, jest to projekt aranżacji wnętrz, który Inwestor będzie realizował bez pomocy Projektantki. Oznacza to, że projekt aranżacji powstanie na podstawie informacji przekazanych przez Inwestora jak wymiary wnętrz, elementy zabudowy, lokalizacja przyłączy elektrycznych i hydraulicznych, zastosowane lub wybrane materiały, bez możliwości obejrzenia i oceny wnętrz i materiałów na Obiekcie przez Projektantkę. Celem takiego projektu jest prezentacja aranżacji pod kątem estetycznym i funkcjonalnym. Projekt ma więc charakter koncepcyjny ponieważ zawiera mniej detali ze względu na posiadany przez Projektantkę stan wiedzy. Wszelkie drobne i liczne uzgodnienia techniczne z Wykonawcami Projektu, Inwestor bierze na siebie. Inwestor musi mieć więc świadomość, że wszelkie niedogodności podczas realizacji Projektu a więc podczas prac wykończeniowych, będzie musiał rozwiązywać samodzielnie z pomocą Wykonawców Projektu (fachowców od prac remontowych, elektryka, stolarza, glazurkarza i innych), bez zaangażowania Projektantki. Projektantka nie bierze zatem odpowiedzialności za efekt końcowy aranżacji, będący wynikiem ustaleń Inwestora i Wykonawców.
  2. PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ Z NADZOREM AUTORSKIM to bardziej komfortowe rozwiązanie dla Inwestora, jeśli zależy mu na starannym i zachwycającym efekcie aranżacji wnętrz. Zakres prac nad Projektem obejmuje opracowanie Projektu aranżacji wnętrz wraz ze wsparciem Projektantki Wnętrz podczas prac wykończeniowych. Wizyty Projektantki na budowie, w mieszkaniu lub lokalu, którego Projekt dotyczy, pozwalają osiągnąć najlepszy efekt aranżacji dzięki bezpośredniej współpracy Projektantki z Wykonawcami Projektu. Projektantka dba o detale aranżacji, konsultuje z Wykonawcami Projektu najlepsze pomysły i rozwiązania, rozwiązuje problemy przy realizacji Projektu, pomaga przy składaniu zamówień na produkty i usługi.
  3. Porównanie prac nad Projektem do samodzielnej realizacji oraz z Projektu z nadzorem autorskim przedstawia poniższa tabelka:
   ZAKRES PRAC
   Pomiary wnętrz i inwentaryzacja (wymiarowanie wnętrz na miejscu inwestycji jeśli nie ma planów mieszkania lub sprawdzenie wymiarów rzeczywistych z projektem budowlanym)
   PROJEKT DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI
   PROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIM
   Kompleksowy projekt aranżacji wnętrz
   PROJEKT DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI
   PROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIM
   Konsultacje z wykonania Projektu aranżacji z Inwestorem
   PROJEKT DO SAMODZIELNEJ REALIZACJITak, jednorazowa po wysłaniu projektu
   PROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIM
   Wyjaśnianie wątpliwości Wykonawcom dotyczących dokumentacji projektowej przed ich przystąpieniem do prac
   PROJEKT DO SAMODZIELNEJ REALIZACJITak, jednorazowo za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem prac dodatkowych
   PROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIM
   Dojazdy na budowę i sprawdzanie zgodności realizacji prac wykończeniowych z Projektem
   PROJEKT DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI
   PROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIM
   Konsultowanie rozwiązań wykończeniowych pod kątem estetycznym z Wykonawcami Projektu w trakcie ich prac
   PROJEKT DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI
   PROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIM
   Uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie z Wykonawcami Projektu
   PROJEKT DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI
   PROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIM
   Pomoc przy zamówieniu produktów i usług np. wysyłanie zapytań o wycenę produktów i usług dotyczących realizacji Projektu
   PROJEKT DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI
   PROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIM
   Sprawdzenie ilości materiałów do zamówienia
   PROJEKT DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI
   PROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIMTak, ilości materiałów konsultowane są z Wykonawcami Projektu
   Zwroty i reklamacje produktów
   PROJEKT DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI
   PROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIMTak, jeśli były zamawiane przez Projektantkę
   Obecność na budowie w trakcie montażu mebli
   PROJEKT DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI
   PROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIM
   Sporządzanie dodatkowych rysunków jeśli coś się zmieniło na budowie
   PROJEKT DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI
   PROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIMTak, zgodnie z cennikiem prac dodatkowych lub bezpłatnie podczas spotkań z Wykonawcami
   Raportowanie postępu prac
   PROJEKT DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI
   PROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIM
   Stylizacja wnętrz pod kątem dekoracyjnym przed wprowadzeniem się do mieszkania przez Zamawiającego
   PROJEKT DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI
   PROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIMTak, zgodnie z cennikiem prac dodatkowych
   ZAKRES PRACPROJEKT DO SAMODZIELNEJ REALIZACJIPROJEKT Z NADZOREM AUTORSKIM
   Pomiary wnętrz i inwentaryzacja (wymiarowanie wnętrz na miejscu inwestycji jeśli nie ma planów mieszkania lub sprawdzenie wymiarów rzeczywistych z projektem budowlanym)
   Kompleksowy projekt aranżacji wnętrz
   Konsultacje z wykonania Projektu aranżacji z InwestoremTak, jednorazowa po wysłaniu projektu
   Wyjaśnianie wątpliwości Wykonawcom dotyczących dokumentacji projektowej przed ich przystąpieniem do pracTak, jednorazowo za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem prac dodatkowych
   Dojazdy na budowę i sprawdzanie zgodności realizacji prac wykończeniowych z Projektem
   Konsultowanie rozwiązań wykończeniowych pod kątem estetycznym z Wykonawcami Projektu w trakcie ich prac
   Uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Projekcie z Wykonawcami Projektu
   Pomoc przy zamówieniu produktów i usług np. wysyłanie zapytań o wycenę produktów i usług dotyczących realizacji Projektu
   Sprawdzenie ilości materiałów do zamówieniaTak, ilości materiałów konsultowane są z Wykonawcami Projektu
   Zwroty i reklamacje produktówTak, jeśli były zamawiane przez Projektantkę
   Obecność na budowie w trakcie montażu mebli
   Sporządzanie dodatkowych rysunków jeśli coś się zmieniło na budowieTak, zgodnie z cennikiem prac dodatkowych lub bezpłatnie podczas spotkań z Wykonawcami
   Raportowanie postępu prac
   Stylizacja wnętrz pod kątem dekoracyjnym przed wprowadzeniem się do mieszkania przez ZamawiającegoTak, zgodnie z cennikiem prac dodatkowych
  4. ilość wizyt i czas trwania nadzoru autorskiego Strony uzgadniają w indywidualnych warunkach umowy.
 4. Pliki z realizacją Projektu są wysyłane mailem przez Projektantkę w formatach:
  • JPG i PDF w przypadku wizualizacji
  • PDF w przypadku rzutów i rysunków
  • linki do stron internetowych

§ 4. WYTYCZNE DO WYKONANIA PROJEKTU

 1. Wytyczne do opracowania projektu aranżacji wnętrz, zawiera ankieta z listą pytań o detale aranżacji i wykończenia wnętrz, którą Projektantka Wnętrz wysyła w formie formularza online niezwłocznie po akceptacji warunków umowy przez Inwestora.
 2. Uzupełniona ankieta do Projektu aranżacji wnętrz jest podstawowym źródłem informacji dla Projektantki o potrzebach i oczekiwaniach Inwestora odnośnie projektowanych wnętrz.

§ 5. OBOWIĄZKI PROJEKTANTKI WNĘTRZ

 1. Projektantka zobowiązuje się świadczyć usługi związane z projektowaniem wnętrz, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz obowiązującymi normami i przepisami.
 2. Obowiązkiem Projektantki jest dobór materiałów wykończeniowych i dekoracyjnych we wnętrzach oraz zaplanowanie przestrzeni wnętrz pod kątem funkcjonalnym i estetycznym w uzgodnieniu z Inwestorem.
 3. Projekt aranżacji należy traktować koncepcyjnie, jako prezentację efektów i oczekiwań, jaki Inwestor chce uzyskać. Nie są to rysunki wykonawcze tj. przeznaczone do produkcji i montażu (np. kominka, zabudowy mebli kuchennych na wymiar, schodów). Zabrania się wykonania aranżacji tylko na podstawie Projektu. Takie rysunki przygotowują specjaliści z danej dziedziny i fachowcy, którzy zajmują się realizacją prac wykończeniowych i montażowych. Ich obowiązkiem jest sprawdzać wszystkie wymiary w remontowanym/wykańczanym mieszkaniu oraz konsultować szczegóły techniczne z Inwestorem przed rozpoczęciem prac.
 4. Projektantka nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne elementów wyposażenia wnętrz oraz materiałów wykończeniowych zakupionych przez Inwestora, nie jest uprawiona ani zobowiązana do sprawdzania jakości materiałów, składania reklamacji oraz nie odpowiada za opóźnienia w dostawach produktów.
 5. Projektantka nie jest uprawniona ani zobowiązana do oceny technicznej jakości prac montażowych, składania reklamacji usług, a także nie odpowiada za opóźnienia prac Wykonawców, nawet jeśli poleciła ich Inwestorowi.
  1. Projektantka nie ponosi odpowiedzialności za sposób realizacji projektu przez ekipy wykończeniowe i montażowe, wprowadzane podczas remontu zmiany w Projekcie aranżacji wnętrz oraz efekt końcowy będący wynikiem prac tej ekipy, które nie były z nią uzgadniane.
  2. Projektantka nie ponosi odpowiedzialności za terminowość prac Wykonawców Projektu.
 6. Inwestor przyjmuje do wiadomości, że z przyczyn technicznych barwy, kształty i faktury artykułów przedstawionych w projekcie (np. na wizualizacjach i zdjęciach ze sklepów) mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Wizualizacje 3D mają charakter poglądowy – ukazują pomysł Projektantki na wykończenie i aranżację wnętrz, zbliżoną kolorystykę oraz materiały (wykonane z dostępnych plików i modeli 3D). W przypadku skomplikowanych kształtów np. lamp lub dekoracji, które nie posiadają gotowych modeli 3D, Projektantka zastosuje na wizualizacjach kształty zbliżone lub uproszczone ponieważ ich modelowanie znacznie wydłużyłoby termin realizacji Projektu. Wizualizacje oddają w sposób przybliżony projektowane wnętrze i Inwestorowi nie przysługują żadne roszczenia w przypadku różnic między wizualizacją a końcowym efektem prac wykończeniowych.
 7. Projektantka nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżność i niezgodność elementów wyposażenia wnętrz oraz materiałów wykończeniowych z przedstawionymi próbnikami, katalogami i zdjęciami tychże elementów i materiałów.
 8. W przypadku konieczności użycia innych materiałów niż przewidzianych Projekcie (spowodowanej np. brakiem dostępności materiałów lub zbyt wysokimi cenami zakupu materiałów) lub uwzględnienia w Projekcie elementów, które nie pojawiły się na rysunkach szczegółowych do wykonania Projektu, a musiały być wykonane przez Wykonawcę prac wykończeniowych ze względów technicznych (np. dodatkowe obudowy rur kanalizacyjnych i wentylacyjnych, elementy konstrukcyjne i montażowe), a które Wykonawca lub Inwestor będzie zgłaszał w trakcie realizacji prac wykończeniowych, Projektantka może opracować projekt zamienny za wynagrodzeniem w przeliczeniu na roboczogodzinę określoną w cenniku prac dodatkowych w wycenie usług.
 9. Projektantka nie ingeruje w konstrukcję budynku i nie podejmuje się opracowania projektu związanego z przebudową ścian nośnych i elementów konstrukcyjnych.

§ 6. OBOWIĄZKI INWESTORA

 1. Inwestor zobowiązuje się do zgodnego współdziałania z Projektantką Wnętrz przy powstawaniu Projektu, w szczególności poprzez dokonywanie wspólnych uzgodnień co do zastosowanych technologii, materiałów i rozwiązań, jak również do udzielania zastrzeżeń, uwag i wskazówek w zakresie swoich oczekiwań.
 2. Inwestor zobowiązuje się do wypełnienia ankiety z listą pytań do projektu, która stanowi podstawowe źródło informacji i wytycznych do opracowania Projektu dla Projektantki.
 3. Projektantka wyśle ankietę z listą pytań do projektu, niezwłocznie po zaakceptowaniu warunków umowy przez Inwestora.
 4. Inwestor zobowiązuje się zgłaszać w formie mailowej lub ustnej na bezpośrednim spotkaniu lub/i telefonicznie, uwag, sugestii zmian i poprawek do przedstawionych mu projektów i propozycji. Zgłoszenie powinno zostać sformułowane w postaci maksymalnie dwóch maili z listą wytycznych do poprawek i zmian lub przekazanie Projektantce uwag ustnie podczas spotkania.
 5. Inwestor zobowiązuje się do akceptacji poszczególnych etapów prac nad Projektem.
 6. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia pracy nad kolejnymi etapami prac jest płatność za opracowanie następnego etapu Projektu.
 7. W przypadku braku zgłoszenia uwag lub akceptacji Projektu przez Inwestora w ciągu 10 dni, Strony zgodnie przyjmują, że przesłane lub przedstawione etapy Projektu zostały przez Inwestora zaakceptowane, aczkolwiek Projektantka przystępuje do realizacji kolejnego etapu Projektu wyłącznie pod warunkiem otrzymania płatności za następny etap Projektu.
 8. Inwestor przyjmuje do wiadomości, że w przypadku konieczności naniesienia większej ilości zmian na Projekcie od 2 serii drobnych poprawek np. na wizualizacjach lub w zestawieniach produktów, Projektantce Wnętrz przysługuje prawo do wynagrodzenia za pracę dodatkową, wykraczający poza ustalony w umowie zakres prac zgodnie cennikiem prac dodatkowych określonych w wycenie usług.
 9. Inwestor wyraża zgodę na robienie zdjęć dokumentujących pracę Projektantki na Obiekcie oraz proces realizacji Projektu zarówno przed, w trakcie, jak i po skończeniu Projektu oraz do rozpowszechniania zdjęć na stronie www i social media Projektantki w celach promocyjnych (marketingowych) działalności usługowej Projektantki Wnętrz.
 10. Inwestor przyjmuje do wiadomości i jest świadomy faktu, że projekt do samodzielnej realizacji, będzie realizował bez pomocy i zaangażowania Projektantki Wnętrz podczas prac wykończeniowych, zgodnie z opisem zawartym w § 3. ppkt 3.1.
 11. Obowiązkiem Inwestora jest weryfikacja wymiarów przedstawionych na rzutach i rysunkach pomocniczych do wykonania aranżacji, ponieważ Projektantka nie jest zobowiązana do codziennych wizyt na Obiekcie.
  1. Do weryfikacji wymiarów przedstawionych na rzutach i rysunkach pomocniczych do wykonania aranżacji, Inwestor może upoważnić Wykonawców Projektu.
 12. Obowiązkiem Inwestora jest sprawdzenie ilości artykułów wykończeniowych potrzebnych do zamówienia przed zakupem, najlepiej z pomocą Wykonawcy prac wykończeniowych, który będzie zajmował się realizacją Projektu.
 13. Inwestor powinien uzgadniać wszystkie detale techniczne z Wykonawcami Projektu przed rozpoczęciem przez nich prac.
 14. Wszelkie niezgodności lub niedogodności podczas realizacji projektu, Inwestor powinien niezwłocznie zgłaszać Projektantce w celu wyjaśnienia wątpliwości co do sposobu realizacji Projektu.
 15. Inwestor przyjmuje do wiadomości, że zrealizowanie Projektu może wymagać zgód, pozwoleń, uzgodnień, ekspertyz, opinii lub innych czynności podjętych przez organy administracji lub podmioty trzecie (w szczególności właściwego konserwatora, inspektora nadzoru budowlanego, administratora budynku, zarząd spółdzielni lub niezależnych specjalistów).
  1. Inwestor jest zobowiązany we własnym zakresie uzyskać przedmiotowe zgody, pozwolenia, uzgodnienia lub inne czynności.

§ 7. LICENCJA I PRAWA AUTORSKIE

 1. Projekt aranżacji wnętrz jest dziełem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jest chroniony prawem autorskim.
 2. Projektantka zapewnia, że żadne rozwiązania projektowe zastosowane w Projekcie nie naruszają praw autorskich osób trzecich.
 3. W zamian za zapłacone Projektantce wynagrodzenie, określone w indywidualnych warunkach umowy, udzieli Inwestorowi licencji na korzystanie z Projektu na wszystkich polach eksploatacji potrzebnej do finalnej realizacji Projektu, to znaczy w kontaktach z Wykonawcami Projektu.
 4. Udzielenie licencji oraz autorskich praw majątkowych do Projektu jest nieograniczone czasowo oraz terytorialnie i następuje z chwilą zapłaty całej kwoty wynagrodzenia za Projekt wraz z ewentualnymi kosztami dodatkowymi, które poniosła Projektantka, powstałymi na tle wykonania niniejszej umowy, do których pokrycia zobowiązany jest Inwestor.
 5. Żadna część Projektu (szkice, rysunki z pomysłami, dokumentacja projektu, wizualizacje) nie może być użyta przez Inwestora do innych celów niż tych wskazanych w umowie w § 7. Pkt 3, bez zgody Projektantki wyrażonej na piśmie.
  1. Inwestor nie ma prawa do publikowania elementów składających się na Projekt – wizualizacji, zdjęć, rysunków technicznych itp. w Internecie, na portalach społecznościowych oraz innego rodzaju publicznego ich rozpowszechniania bez pisemnej zgody Projektantki.
  2. Za brak zgody opisanej w § 7. Pkt.5, Projektantka uprawniona jest do wymierzenia Inwestorowi kary umownej w wysokości 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych netto) za każdy ujawniony przypadek, co nie ogranicza prawa Projektantki do dochodzenia się odszkodowania na zasadach ogólnych ponad kwotę zastrzeżonej kary umownej.
 6. W przypadku uzyskania zgody od Projektantki na publikację wizualizacji wnętrz przez Inwestora, zobowiązuje się on do poszanowania osobistych praw autorskich Projektantki, w szczególności zobowiązuje się do oznaczania autorstwa biura projektowego poprzez dodanie opisu „Studio Projektowania Wnętrz STYLOWE ARANŻACJE” pod zdjęciem, na portalach społecznościowych oraz innego rodzaju publicznego rozpowszechniania.

§ 8. WSPÓŁPRACA

 1. Osobą do kontaktu i decyzyjną do współpracy z Projektantką Wnętrz jest Inwestor czyli osoba, która zaakceptuje ogólne i indywidualne warunki świadczenia usług projektowania wnętrz.
  1. osoba wskazana jako Inwestor uprawniona jest samodzielnie do składania ważnych oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentuje.
  2. informacje w postaci maili, smsów, zdjęć i plików wysłanych z numeru telefonu i adresu e-mail należących do Inwestora – mają charakter wiążący do opracowania Projektu.
 2. Inwestor przyjmuje do wiadomości, że praca Projektantki Wnętrz polega na koncentracji i skupieniu ze względu na wielozadaniowość i pracę nad detalami technicznymi i z tego względu, będzie kontaktował się z Projektantką wyłączenie w istotnych tematach:
  1. istotne tematy dotyczą realizacji Projektu
  2. nieistotne tematy rozumiane są jako dzielenie się odczuciami i emocjami, które nie wpływają na Projekt
 3. Strony zobowiązują się zgodnie współpracować w celu sprawnej i terminowej realizacji Przedmiotu Umowy.
 4. Projektantka zobowiązuje się do konsultowania Projektu – bieżących pomysłów z Inwestorem telefonicznie i mailowo, uwzględniania uwag i sugestii zgłaszanych przez Inwestora, według których ma wykonać Projekt aranżacji wnętrz.
 5. Projektantka przedstawia do 3 propozycji każdego z artykułów wykończeniowych, dekoracyjnych, wyposażenia oraz lamp. Jeśli nie będą one odpowiadać Inwestorowi, powinien przedstawić swoje wybory, które Projektantka uwzględni w projekcie.
 6. Brak odpowiedzi na przesłane wiadomości i zadane pytania, brak akceptacji wysłanych rzutów i rysunków oraz brak płatności za świadczenie usług powyżej 10 dni, wstrzymuje Projektantkę Wnętrz od dalszych prac i wpływa na wydłużenie czasu realizacji projektu.
 7. Strony zgodnie ustalają, że Inwestorowi przysługuje prawo do zgłoszenia dwukrotnie listy/serii drobnych zmian i poprawek na Projekcie.
  1. W przypadku zgłoszenia przez Inwestora uwag do poprawek w Projekcie lub na wizualizacjach, który był już dwukrotnie zmieniany przez Projektantkę Wnętrz, Projektantce przysługuje wynagrodzenie za prace dodatkowe zgodnie z cennikiem prac dodatkowych ujętych w wycenie usług.
 8. Strony zgodnie ustalają, że przez uwagi lub sugestie zmian rozumieją zmiany, które nie prowadzą do powstania nowej koncepcji lub nowego projektu albo zmiany danego projektu lub koncepcji w znacznej części, a także zmiany wytycznych projektowych. Strony zdecydowały zgodnie, że uwagi lub sugestie zmian mogą polegać przykładowo na: zmianie koloru szaf, podłóg, ścian, zmianie lampy, stolika na inny lub innych zmianach o charakterze kosmetycznym – i w ten sposób należy interpretować ten zapis.
  1. Wprowadzenie znaczących zmian do Projektu i na wizualizacjach, odbiegających od pierwotnych ustaleń dotyczących stylu, założeń projektowych lub uzgodnionego układu funkcjonalnego nie jest traktowane jako korekta, ale jako projekt zamienny – nowa koncepcja.
  2. W przypadku, gdy wprowadzenie uwag lub sugestii zmian Zamawiającego miałoby prowadzić do powstania nowej koncepcji lub nowego projektu albo zmiany danego projektu lub koncepcji w znacznej części – Projektantce przysługuje za takie czynności dodatkowe wynagrodzenie na podstawie stawki godzinowej wskazanej w cenniku prac dodatkowych oraz wydłużenie terminu realizacji projektu.

§ 9. KONTAKT I GODZINY PRACY PROJEKTANTKI

 1. Dni i godziny w jakich Strony mogą się ze sobą kontaktować telefonicznie, zdalnie (poprzez komunikatory telefoniczne i internetowe) lub spotykać osobiście to dni robocze:
  poniedziałek/środa/czwartek/piątek w godzinach 8-16
  wtorek w godzinach 8-18
 2. spotkania i kontakty poza powyższymi dniami i godzinami pracy Projektantki Wnętrz, czas pracy Projektantki będzie traktowany jako prace dodatkowe i rozliczany według cennika prac dodatkowych określonych w wycenie usług.

§ 10. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU

 1. Wpłata zadatku przez Inwestora jest gwarancją podjęcia współpracy z Projektantką i rezerwacją czasu potrzebnego na opracowanie Projektu aranżacji.
 2. Termin rozpoczęcia projektu liczony jest od dnia wpływu wynagrodzenia za „etap koncepcyjny”.
 3. Orientacyjny harmonogram opracowania projektu zawarty jest w indywidualnych warunkach umowy.
 4. Realny termin opracowania Projektu zależy od tempa współpracy, przekazywania materiałów przez Inwestora (jak rzuty techniczne dot. budowy, wypełnienia ankiety, terminów spotkań), podejmowania decyzji i przekazywania wytycznych do Projektu oraz realizowane płatności za poszczególne etapy Projektu przez Inwestora.

§ 11. WYNAGRODZENIE I PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie informacje o wynagrodzeniu, cenniku prac dodatkowych oraz harmonogramie płatności zawarte są w indywidualnych warunkach umowy pomiędzy Projektantką Wnętrz i Inwestorem.

§ 12. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Projektantka Wnętrz.
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
 3. Przekazane przez Inwestora dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania niniejszej umowy oraz dochodzenia roszczeń z nią związanych, a także do wykonania obowiązków publiczno-prawnych powstałych na tle jej wykonania.
  1. Informacje o danych osobowych Inwestora obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres i inne niezbędne do wykonania umowy.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT, księgowości, podwykonawców i dostawców, upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz w przypadku, kiedy Inwestor wyrazi zgodę np. w celu skontaktowania go z Wykonawcami Projektu (np. stolarzem, fachowcami od wykończeń i remontów) oraz Dostawcami produktów i usług (np. sklepem, producentem).
 5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń stron powstałych na tle wykonania niniejszej umowy oraz obowiązków publiczno-prawnych z nią związanych.
 6. Inwestor ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu;
 8. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe wykonanie niniejszej umowy.

§ 13. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Strony mogą rozwiązać Umowę w trybie porozumienia, w formie pisemnej.
 2. Inwestor może wypowiedzieć niniejszą umowę w przypadku dużego opóźnienia Projektantki w rozpoczęciu lub wykonywaniu poszczególnych etapów prac, po uprzednim wezwaniu jej do wykonywania Projektu i wyznaczeniu jej dodatkowego terminu.
 3. Projektantka może wypowiedzieć niniejszą Umowę w przypadku:
  1. braku współdziałania ze strony Inwestora w wykonaniu przedmiotu umowy, w szczególności opóźnienia w udostępnieniu mieszkania celem wykonania pomiarów lub przekazania dokumentacji budowlanej nieruchomości, która jest objęta zleceniem
  2. w przypadku braku możliwości porozumienia z Inwestorem co do realizacji projektu, jego założeń lub kierunków prowadzenia dalszych prac
  3. w przypadku braku poszanowania pracy Projektantki Wnętrz, niekulturalnego lub agresywnego zachowania ze strony Inwestora
  4. opóźnienia w zapłacie którejkolwiek części Wynagrodzenia, trwającej dłużej niż 10 dni, po uprzednim wezwaniu Inwestora do zapłaty i wyznaczeniu mu dodatkowego 7-dniowego terminu.
  5. zmniejszeniem zakresu prac lub/oraz powierzchni projektowanych wnętrz niż to było uzgodnione przy wycenie usług
  6. zwiększeniem ilości pracy nad Projektem wybiegający poza ustalony w wycenie usług zakres prac bez dodatkowego wynagrodzenia.
 4. W przypadku rozwiązania umowy, bez względu na przyczynę, przed wykonaniem Projektu w całości, Projektantce Wnętrz przysługuje wynagrodzenie należne za każdy etap Projektu będący w trakcie realizacji.

§ 14. POZOSTAŁE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zmiany niniejszej umowy można dokonywać tylko w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 3. Honorowane są wszystkie wiadomości w formie elektronicznej zwłaszcza mailowej.

  W celu nawiązania współpracy, prosimy o zaakceptowanie poniższych punktów:

  * pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe