1. Postanowienia Ogólne

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
Dane osobowe podawane przez Państwa podczas kontaktu elektronicznego (mail, stronę internetową, social media), telefonicznego lub osobistego, są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
Nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa oraz w przypadku, kiedy wyrażą Państwo na to zgodę np. w celu skontaktowania Państwa z Wykonawcami (np.stolarzem, specjalistą od wykończeń i remontów) oraz dostawcami produktów i usług (np.sklepem, producentem).

2. Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeżeli nawiążą Państwo z nami kontakt, możemy przetwarzać dobrowolnie podane przez Państwa dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejsce zamieszkania, adres IP.
Dane osobowe przetwarzane są:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności
  • w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowej realizacji usług
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
  • w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Państwa zgodą.

 

Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
Kontakt dotyczący przetwarzania danych osobowych w naszej firmie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: kontakt@stylowearanzacje.pl